• 08mar

  Bardzo często, gdy przepisujemy ważne informacje, notujemy na wykładzie lub innych zajęciach w szkole, potrzebujemy szybko i sprawnie wstawić do Worda ułamek. Sęk w tym, że nie wszyscy wiedzą jak to zrobić i robią to niefachowo. Oto najprostszy przykład jak zrobić ułamek w Wordzie.

  Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij strzałkę obok przycisku Równanie. Po kliknięciu pojawi nam się zakładka projektowanie.

   

  W tej zakładce po kolei od lewej do prawej mamy do dyspozycji: narzędzia, symbole i struktury. W sekcji symbole, znajdują się odpowiednie symbole, których można użyć podczas tworzenia treści matematycznych itp. W sekcji struktury natomiast, można wybrać m. In. ułamek, indeks, pierwiastek, całkę, nawias, różnego rodzaju funkcję, granicę i logarytm, a nawet macierz. Najeżdżając na wybrany przez siebie element i klikając w strzałkę skierowaną w dół, masz do wyboru odpowiedni rodzaj ułamka, macierzy czy też funkcji. W podkategori ułamek mamy do wyboru takie pozycje jak: ułamek piętrowy, mały ułamek, różniczka, ułamek skośny  Klikając na odpowiedni element, wstawiasz go do okna i możesz edytować odpowiednio element.

  Jeżeli masz mało czasu i zależy ci na szybkim wstawieniu ułamka. Należy przejść do kategorii wstawianie, następnie kliknąć na strzałkę znajdującą się pod funkcją równanie. Po kliknięciu wyłania się okno w którym są dostępne zaawansowane równania, takie jak równanie trygonometryczne, szereg Taylora, pole koła czy twierdzenie pitagorasa. Po wybraniu potrzebnej nam funkcji/równania, edytujemy wstawiony przez nas element.

  Podczas korzystania z komputera warto zapamiętywać skróty klawiszowe, dzięki którym możesz w szybki i łatwy sposób wstawić dany element czy też wykonać odpowiednią operację w programie. Aby w błyskawiczny sposób wstawić ułamek w Wordzie, należy użyć skrótu klawiszowego (Alt + =). Po użyciu skrótu, w oknie wyskakuje okienko do wypełnienia równania. Wystarczy odpowiednie cyfry przedzielić bez odstępu  symbolem ukośnika ( / ) , aby po użyciu klawisza enter, program sam utworzył prosty ułamek.

Facebook